Göç Yasası ile neler değişiyor?

 

Göç Yasası, vasıflı işgücünün AB dışındaki ülkelerden Almanya'ya göçü için çerçeveyi genişletmektedir. Yasa başlıca aşağıdaki yenilikleri getiriyor:

 

Nitelikli işgücü tanımı: Gelecekte, üniversite diplomasına sahip uzmanlar veya en az iki yıl süreli nitelikli mesleki eğitim kimseler, nitelikli işgücü olarak kabul edilecektir. Her iki grup için bir ön koşul, yabancı ülkedeki niteliklerinin Almanya'daki yetkili makam tarafından tanınmış olmasıdır.

 

İşgücü piyasasına giriş: İşgücü piyasasına giriş kolaylaştırılmıştır: Nitelikli kimsenin bir iş sözleşmesi veya somut bir iş teklifi ve Almanya'da tanınan bir niteliği olmalıdır. Federal İstihdam Bürosu (BA) tarafından ilk önce öncelik kontrolü geçerli değildir. Bu, Almanya veya AB'den gelen bir başvuranın söz konusu iş için uygun olup olmadığını kontrol etmenin artık gerekli olmadığı anlamına gelir. Ancak BA çalışma koşullarını gözden geçirmeye devam etmektedir.

 

İstihdam fırsatları: Nitelikli bir işçi, edinilen yeterliliğin yapmasına izin verdiği bir mesleği icra edebilir. Bu, ilgili mesleklerde istihdamın mümkün olduğu anlamına gelir. Ayrıca, akademik eğitimi olan nitelikli kimseler sadece üniversite derecesi gerektiren işleri yapmakla kalmazlar. Ayrıca teknik bağlamda yeterliliklerle ilgili olan ve genellikle uzman, akademik olmayan bir eğitimin gerekli olduğu diğer nitelikli mesleklerde de istihdam edilebilirler. AB Mavi Kart açısından ise her zaman genellikle akademik bir derece gerektiren mesleki yeterliliğe uygun istihdam gerektirir.

 

Mesleki eğitim almış nitelikli kimseler: Mesleki eğitim almış nitelikli kimselerin istihdamı, örn. akademik olmayan ihtiyacın çok olduğu mesleklerle sınırlı değil. Almanya'da tanınan mesleki eğitim almış niteliklki bir kimsenin aldığı oturum izni,bu kimselere kalifiye oldukları tüm mesleklere erişim sağlamaktadır.

 

İş aramak için Almanya’da oturum başvurusu: Nitelikli mesleki eğitime sahip kimselerin,bir iş bulabilmek için Almanya’ya giriş yapmaları için oturum vizesine başvurulabilir. Bu durumda altı aya kadar oturma izni alacaksınız. Önkoşul, yabancı yeterliliğin Almanya'daki yetkili makam tarafından tanınmış olması, geçiminizi kendiniz temin etmeniz ve Almanca dil bilgisinin mevcut olmasıdır. Kural olarak, Ortak Avrupa Diller Referans Çerçevesi'nin B1 düzeyindeki en az Almanca dil bilgisi gereklidir. İş arama süresi boyunca haftada on saate kadar deneme süresi mümkündür. Bu, işverenlerin ve yabancı nitelikli işgücünün birbirlerine uygun olup olmadıklarını test etmelerini sağlar. Deneme istihdamı, daha önce olduğu gibi bir iş bulmak için altı aya kadar seyahat etmesine izin verilen tanınmış akademik eğitime sahip nitelikli kimseler için de mümkün olmaktadır.

 

Mesleki yeterliliğinizi Almanya’da tamamlama için oturum: Almanya'da, yurtdışında almış olduğunu mesleki eğitimin yeterli olmaması halinde, bunn tamamlanabilmesi için için ikamet olanakları genişletilmiştir. Bunun ön koşulu, yurtdışından tanıma prosedürünün Almanya'daki yetkili büroda gerçekleştirilmiş olması, Alman eğitimine kıyasla edinilen yabancı yeterlilikteki açıkların tespit edilmesidir (onay bildirimi). Yeterlilik önlemlerini almak için vize vermenin diğer önkoşulları şunlardır: 

 

Yeterlilik ölçüsüne karşılık gelen Almanca dil bilgisi. Kural olarak, bunlar en azından yeterli Almanca dil becerisidir (A2 dil seviyesine karşılık gelir). Bu amaçla, 18 aylık oturma izni şimdi altı aydan en fazla iki yıla çıkarılabilir. Oturma izninin azami süresi dolduktan sonra, eğitim, çalışma veya kazançlı çalışma amacıyla oturma izni verilebilir.

 

Yurtdışından gelen nitelikli kimseler için yerleşim izni: Gelecekte, yabancı nitelikli işgücü kapsamındaki kimseler Almanya'da yerleşim iznini sadece dört yıl sonra (daha önce beş yıl) alabileceklerdir.