Haksız Rekabet Hukuku

Haksız rekabet hukuku, rekabet hukuku ile birlikte serbest ve rekabetçi bir piyasanın işlevselliğinin temininde önemli bir yere sahiptir. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haksız rekabet hukukunun öneminin arttığını söylemek yanlış olmaz. Uygulamada her zaman için önemli bir yere sahip olsa da, haksız rekabet hukukunun akademik camiada hak ettiği ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. İsviçre’de dahi haksız rekabet hukukunun bütününü ele alan birçok monografik eser ve şerh bulunmasına karşın, bizde birkaç monografik çalışma ya da şerhe rastlamak mümkün değildir. 

Bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sunma amacı ve iddiasındaki elinizdeki bu eser, dört yıllık hummalı bir çalışmanın ürünüdür. Uygulayıcılara yönelik hazırlanmış bu eserde, haksız rekabet hükümleri kaynak kanun kapsamında açıklanmaya, bu yapılırken bir taraftan Türk Hukuk literatürü tüketilmeye çalışılmış, mukayeseli olarak Alman ve İsviçre Hukuklarına ve ayrıca Yargıtay’ın emsal kararlarına yer verilmiştir.

 Çalışmada, haksız rekabet hukuku alanında bundan sonra çok daha büyük öneme sahip olacağı beklenen genel hükme ayrı bir önem verilmiş ve genel hüküm kapsamında haksız rekabet teşkil edebilecek engelleme, sömürme gibi belli başlı ve internet ve sosyal medya ortamında gerçekleşebilecek haksız rekabet halleri, online ortamda reklam, adblocker eklentilerin sürüm ve dağıtımının yapılması, istenmeyen e-posta gönderilmesi (spamming), online açık artırma ve eksiltmeler, keskin nişancı yazılımları (sniper software) kullanılması, bir başkasına ait içerik ya da bilgilerin kullanılmasının haksız rekabet hükümleri kapsamında değerlendirilmesi, haksız rekabet halinde hukuki ve cezai sorumluluk ele alınmıştır. Ayrıca kitabın sonunda TTK’nın haksız rekabet hakkındaki hükümlerine İsviçre UWG ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
 
 Eserin, Türk Haksız Rekabet Hukukuna katkı sunması temennisiyle.. 

Eser hem fiziki nüsha olarak hem de e-book olarak yayımlanmıştır. Kitabımızı aşağıdaki online adreslerden temin edebilirsiniz..

Amazon
Epubli
Schweitzer Online

Kitabın fiziki nüsha ile bire bir aynı pdf formatı ise Elopage'den temin edilebilir.